Skolstädning

En ren skolmiljö viktigt för elevernas hälsa

Skolstädning är ett område som det kanske inte talas så mycket om i den högljudda skoldebatten, men det är en viktig fråga som det ofta sparas in på och slarvas med. Detta kan leda till negativa följder, både för eleverna och personalens hälsa och i slutändan på skolarbetet.

Anlitar du oss för en skolstädning i Stockholm så kommer din skola att slippa dessa ovälkomna problem. För en ganska blygsam kostnad kan du med hjälp av kompetent och noggrann skolstädning nå ett bra resultat. Och det handlar inte bara om att det ska vara en bra miljö i skolas hjärta, klassrummet, utan även i korridorer och toaletter är det av största vikt att det är rent och fräscht.

Uppehållsutrymmena är mycket viktiga för att skapa trivsel för elever och personal. Larmrapporter om att elever, och då i första hand flickor, inte vill gå på skolans toaletter, har nått media vid ett flertal tillfällen de senaste åren. Ingen ska behöva hålla sig hela dagen eller tvingas stressa hem på lunchen för att toaletterna är smutsiga och otrevliga på skolan! När vi utför en skolstädning så rengör vi självklart toaletterna noggrant.

Vanligt med dåligt städade skollokaler

En undersökning som genomfördes av Folkhälsomyndigheten för några år sedan visade på ett tråkigt faktum: var femte grundskola eller gymnasium är dåligt städad. Än värre: undersökningen visade att luften på många skolor är så dålig att den kan påverka elevernas hälsa på ett negativt sätt.

Undersökningen var mycket omfattande, hela 2278 skolor deltog, vilket motsvarar över 40 procent av alla skolor i hela Sverige. Anledningen till att undersökningen gjordes var att myndigheten hade fått tydliga indikationer på att städningen var undermålig på många skolor och att den inte nådde upp till de krav som ställs av miljöbalken.

Detta ingår i vår skolstädning:

Vi erbjuder städning i skolor, förskolor och fritidsskolor. Tjänsten utförs enligt överenskommelse med kunden. Vi erbjuder vår skolstädning till skolor i hela Stockholm.

Här är de åtgärder som ingår i vårt standardavtal:

I klassrummet:

Golven sopas och våttorkas varje dag. Damm torkas av en gång i veckan. Glas putsas en gång i veckan. Dörrar torkas av en gång i veckan och klassrummets papperskorgar töms en gång i veckan.

När vi genomför en skolstädning måste stolar vara uppställda på borden så att vi kan komma åt ordentligt.

I lärarrummet:

Golv sopas och våttorkas en gång i veckan, damm torkas av, glas putsas, dörrar torkas av, allt en gång i veckan. Papperskorgarna i lärarrummet töms en gång samt vid behov. Vi torkar av borden om inget står på dem, övriga fria ytor torkar vi också av.

På toaletterna:

På skolans toalett rengörs följande ytor dagligen: toastolar, handfat och kranar. Dessutom putsas speglarna varje dag. Hygienpåsar byts vid behov. Papperskorgarna töms varje dag. Pappershanddukar, toapapper och tvål fylls på vid behov. Golvet på skolans toaletter sopas och våttorkas självklart varje dag. Väggarna torkas av vid behov. Stopp i toaletten åtgärdas också, men då tillkommer en extra kostnad.

I personalrummet:

I personalrummet våttorkas och sopas golvet varje dag. Diskbänken torkas av och papperskorgarna töms dagligen. Finns det en kaffemaskin så torkar vi av den en gång i veckan.

I korridorerna:

I korridorerna, där det är ständig rörelse, är städningen mycket viktig för trivseln. Golven sopas och våttorkas självklart varje dag. Fläckar på väggar torkas bort varje dag. Vi torkar bort damm en gång i veckan. Soffor och bord torkas av varje dag och papperskorgar tömmes dagligen eller vid behov.

I duschrum och omklädningsrum:

Golven sopas och våttorkas dagligen. Handfat och kranar rengör vi varje dag. Damm torkas av en gång i veckan, speglar putsas vid behov och papperskorgarna töms varje dag eller vid behov.